ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Estudis/AMB_UsosSol_2006)

Usos del sòl 2006 (0)
Residencial compacte Residencial compacte
Residencial aïllat Residencial aïllat
Terciari Terciari
Equipament Equipament
Industrial Industrial
Servei tècnic, port i aeroport Servei tècnic, port i aeroport
Hivernacle Hivernacle
Parc Parc
Edificació rural Edificació rural
Sistema viari i ferroviari Sistema viari i ferroviari
Pedrera Pedrera
Platja Platja